ห่างไกลใกล้กัน – กฤต พรรณนา

ห่างไกลใกล้กัน – กฤต พรรณนา

วันเวลาที่เราต้องห่างไกล ใจของเราสองคนไม่ห่างกัน อุ่นใจ ที่ได้รู้ว่าเราคิดถึงกัน และเรารู้ว่าเรามีฝันไกล จะวันนี้หรือวันไหน วันเวลาของเราของเรายิ่งผ่านไป ใจของเราสองคนยิ่งผูกพัน ห่างกัน แต่เรารู้ว่าเราเชื่อใจ จนวันนี้ที่เราพิสูจน์ใจ ว่าเราสองไม่หวั่นไหว ห่างกันสักเพียงใหนไม่ไกล แม้ใกล้กันมันคงไม่เปลี่ยน ผ่านคืนเวลาเหงาแต่เราเข้าใจ…