เนื้อเพลงสับสนหรือคนฮัก – กระต่าย พรรณนิภา

เพลง เนื้อเพลงสับสนหรือคนฮัก – กระต่าย พรรณนิภา

สับสนหรือคนฮัก – กระต่าย พรรณนิภา วันเวลาของเฮา มันก็ดี ที่มีเทอข้างกาย มีความสุขหลาย ที่มี เธอข้างกัน ยังเข้าไปไปยุ่งวุ่นวาย กับชีวิตของเธอ บอกใจเสมอ อย่าคิดเข้าข้างตัวเอง เว้ากันคือคนเป็นเเฟน…