คนไม่ใช่ คือไม่ใช่ – Basher

Home / เนื้อเพลงไทย / คนไม่ใช่ คือไม่ใช่ – Basher

….
….
….
….
รู้แล้วว่ารักไม่มีความหมาย เพิ่งเข้าใจ
ว่าคนมันไม่ใช่ ก็คือไม่ใช่อยู่ดี
….
….
….
….