คนๆเดียวกัน (New Version)

Home / เนื้อเพลงไทย / คนๆเดียวกัน (New Version)

หากขาดกันไปวันใด
หัวใจมันคงละเมอ
ก็เพราะว่าเรานั้นเป็นคู่กัน
ไม่ต้องมองตาก็เข้าใจ
ไม่ต้องพูดอะไรก็ยังพอรู้
ไม่ต้องแสดง ท่าทางให้ดู
ก็รับรู้อะไรข้างในใจ
คนหนึ่งเหงา อีกคนก็เหงา
อย่างกับเราคือคนคน เดียวกัน
เกิดจากความรักรักรัก
ความผูกพันในใจ
ไม่มีใคร
คนใดทดแทนได้เหมือนเธอ
หากขาดกันไปวันใด
หัวใจมันคงละเมอ
ก็เพราะว่าเรานั้นเป็นคู่กัน
ทั้ง ทั้งที่ใจก็ต่างใจ
ทั้งนิสัยใจคอเราก็ต่างกัน
ทั้งที่มีใครเข้ามาผูกพัน
ก็ไม่สำคัญไปมากกว่าเธอ
คนหนึ่งเหงา อีกคนก็เหงา
อย่างกับเราคือคนคน เดียวกัน
เกิดจากความรักรักรัก
ความผูกพันในใจ
ไม่มีใคร
คนใดทดแทนได้เหมือนเธอ
หากขาดกันไปวันใด
หัวใจมันคงละเมอ
ก็เพราะว่าเรานั้นเป็นคู่กัน
เกิดจากความรักรักรัก
ความผูกพันในใจ
ไม่มีใคร
คนใดทดแทนได้เหมือนเธอ
หากขาดกันไปวันใด
หัวใจมันคงละเมอ
ก็เพราะว่าเรานั้นเป็นคู่กัน
เกิดจากความรักรักรัก
ความผูกพันในใจ
ไม่มีใคร
คนใดทดแทนได้เหมือนเธอ
หากขาดกันไปวันใด
หัวใจมันคงละเมอ
ก็เพราะว่าเรานั้นเป็นคู่กัน
หากขาดกันไปวันใด
หัวใจมันคงละเมอ
ก็เพราะว่าเรานั้นเป็นคู่กัน