รับไม่ทัน

Home / เนื้อเพลงไทย / รับไม่ทัน

ท้องฟ้าทะมึนพายุจะมา
แล้วฝนค่อยเท
ค่อยตามมาด้วยกัน
ธรรมดาอะไรต้องเจอะวี่แวว
ยกเว้นอารมณ์ตัวเธอ
ที่เว้นไว้อัน
อยู่อยู่ก็มาไม่รู้เลย
จะมีอะไรเกิดกับฉัน
ฉันตั้งตัวไม่ค่อยจะทัน
บางครั้งฟ้าผ่าเวลาฉันเผลอ
มันรับไม่ถูก
อารมณ์จากเธอ
ไม่เคยมีสัญญาณ
เหมือนแขวนไว้
บนเส้นด้ายบางบาง
ไม่มากไม่มาย
บางทีมันก็มัน
จะยังไงก็รักเธอแหละคนดี
แค่ขอบางที
ช่วยเตือนกันแล้วกัน
อยู่อยู่ก็มาไม่รู้เลย
จะมีอะไรเกิดกับฉัน
ฉันตั้งตัวไม่ค่อยจะทัน
บางครั้งฟ้าผ่าเวลาฉันเผลอ
มันรับไม่ถูก
อารมณ์จากเธอ
ไม่เคยมีสัญญาณ
ไม่มีทางจะรู้เลย
ไม่มีทางจะได้รู้
ยากเกินจะหยั่งรู้
อยู่อยู่ก็มาไม่รู้เลย
จะมีอะไรเกิดกับฉัน
ฉันตั้งตัวไม่ค่อยจะทัน
บางครั้งฟ้าผ่าเวลาฉันเผลอ
มันรับไม่ถูก
อารมณ์จากเธอ
ไม่เคยมีสัญญาณ
ฉันตั้งตัวไม่ค่อยจะทัน
บางครั้งฟ้าผ่าเวลาที่ฉันเผลอ
มันรับไม่ถูก
อารมณ์จากเธอ
ไม่เคยมีสัญญาณ…