แป้งเปียกใจ – เชย วรวลัญช์ Feat. เอิร์ท ณัฐดนัย

Home / เนื้อเพลงไทย / แป้งเปียกใจ – เชย วรวลัญช์ Feat. เอิร์ท ณัฐดนัย

จบกันไป ขาดกันไป
สายใยที่เคยผูกพัน
มีเบอร์โทรแต่ขาดสัมพันธ์
ล้านมิสคอลก็ต่อไม่ติด

มี e-mail เขียน mail ไป
ไม่รู้ว่าเธอจะอ่านบ้างไหม
จะทำยังไงติดต่อยังไง
หัวใจที่ถูกตัดขาด

ถ้าเป็นกระดาษ ถ้าฉันทำมันขาด
ก็อาจเอากาวไปติดตรงนั้น
แต่เนี่ยมันใจคน ฉันค้นทั่วเซ็นทรัล
ก็ยังไม่เจอกาวใจ

กาวตราช้างก็เหนียวดี TOA ก็เหนียวจัง
แต่รักพังพังไม่อาจต่อได้
ความรักที่ฉันให้เธอ ความห่วงใยที่ให้ไป
มันเหนียวไม่พอจะต่อหัวใจ
ที่ฉันทำเพื่อเธอ (ทำเพื่อเธอ) ทุกทุกวัน
ไม่หวังถึงติดสนิทเป็นกาวใจ

แค่มันพอจะติด เยื่อใยบางบางไว้
เป็นแค่แป้งเปียกใจก็พอ

เน็ตก็มี facebook ก็มี แต่ก่อนยังเคยมี relationship

ตัดขาดกันไป ตัดขาดกันไป
เธอ delete friend เธอ delete friend
ความไม่เข้าใจ คือกรรไกรที่คมกริบ

กาวตราช้างก็เหนียวดี TOA ก็เหนียวจัง
แต่รักพังพังไม่อาจต่อได้
ความรักที่ฉันให้เธอ ความห่วงใยที่ให้ไป
มันเหนียวไม่พอจะต่อหัวใจ
ที่ฉันทำเพื่อเธอ (ทำเพื่อเธอ) ทุกทุกวัน
ไม่หวังถึงติดสนิทเป็นกาวใจ

แค่มันพอจะติด เยื่อใยบางบางไว้
เป็นแค่แป้งเปียกใจก็พอ

แค่ให้ฉันยังพอติดต่อเธอได้
เป็นแค่แป้งเปียกใจก็พอ