ฉันจะยื่นข้างเธอ

Home / เนื้อเพลงไทย / ฉันจะยื่นข้างเธอ

กว่าจะรัก ได้อย่างนี้
เราต่างมี เรื่องราวที่มากมาย
ผ่านกี่ความทรงจำ กี่ความเข้าใจ
เราต่างคน ก็รู้กัน

อาจเคยเหงา และก็เคยง้อ
เคยยังท้อ เมื่อตอนทะเลาะกัน
แต่ยิ่งงอนกันไป เธอเหมือนยิ่งสำคัญ
ยิ่งให้ฉัน นั้นรักเธอ

ถ้าเธอจะยืนข้างฉัน ฉันจะยืนข้างเธอ
เราจะเดินด้วยกันตลอดทาง
ถ้าเธอจะไม่ทิ้งฉัน ฉันก็จะไม่ทิ้งเธอ
จะจำไว้ในใจ ขอให้สัญญา

จะไปไหน ก็ยังไม่รู้
แต่ที่รู้ เส้นทางจะไกลเท่าไหร่
เพื่อนที่ดีอย่างเธอ ไม่คบกันได้ไง
จะไปไหน ก็ไปกัน

ถ้าเธอจะยืนข้างฉัน ฉันจะยืนข้างเธอ
เราจะเดินด้วยกันตลอดทาง
ถ้าเธอจะไม่ทิ้งฉัน ฉันก็จะไม่ทิ้งเธอ
จะจำไว้ในใจ ขอให้สัญญา

ถ้าเธอจะยืนข้างฉัน ฉันจะยืนข้างเธอ
เราจะเดินด้วยกันตลอดทาง
ถ้าเธอจะไม่ทิ้งฉัน ฉันก็จะไม่ทิ้งเธอ
จะจำไว้ในใจ

ถ้าเธอจะยืนข้างฉัน ฉันจะยืนข้างเธอ
เราจะเดินด้วยกันตลอดทาง
ถ้าเธอจะไม่ทิ้งฉัน ฉันก็จะไม่ทิ้งเธอ
จะจำไว้ในใจ ขอให้สัญญา