เคยไปทำเธอตอนไหน

Home / เนื้อเพลงไทย / เคยไปทำเธอตอนไหน

อยู่อยู่จะนึกรัก
ก็บอกคำว่ารัก
ให้ความหวังกัน
อยู่อยู่ก็คิดทิ้ง
ไม่บอกลาซักครั้ง
เหมือนเธอแกล้งกัน
ก็เหมือนเธอตั้งใจ
อยากรู้มาทำร้ายกันทำไม
เคยไปทำเธอตอนไหน
ถึงทำกันอย่างนี้
ฉันทำอะไรให้เธอ
เคยไปทำอะไรไว้
ให้เธอต้องเสียใจเมื่อไหร่
จึงมาทำร้ายหัวใจกัน
บอกหน่อยให้ฉันรู้
อยู่อยู่ที่แกล้งรัก
ทำไปเพื่อใคร
ต้องการดูฉันแพ้
ต้องการเพียงแค่นี้
เท่านี้หรือไง
ก็เหมือนเธอตั้งใจ
อยากรู้มาทำร้ายกันทำไม
เคยไปทำเธอตอนไหน
ถึงทำกันอย่างนี้
ฉันทำอะไรให้เธอ
เคยไปทำอะไรไว้
ให้เธอต้องเสียใจเมื่อไหร่
จึงมาทำร้ายหัวใจกัน
เคยไปทำเธอตอนไหน
ถึงทำกันอย่างนี้
ฉันทำอะไรให้เธอ
เคยไปทำอะไรไว้
ให้เธอต้องเสียใจเมื่อไหร่
จึงมาทำร้ายหัวใจกัน
จึงมาทำร้ายหัวใจกัน