อย่ากลัวจะไม่จบ

Home / เนื้อเพลงไทย / อย่ากลัวจะไม่จบ

เนื้อเพลง อย่ากลัวจะไม่จบ ถ้าฉันยังอยู่ตรงนี้
ก็รู้ว่าเธอต้องหนักใจ
ก็รู้ว่าเราจบ
รู้ว่าเธอก็มีใคร
ก็รู้ว่าเธอหน่าย
ที่ยังเจอกันอย่างนี้
หากฉันยังอยู่ตรงนี้
ก็เหมือนไม่ยอมให้ขาดกัน
ก็เหมือนฉันไม่ดี
แพ้แล้วยังเป็นคนพาล
คนเขาจะรักกัน
รู้แล้วยังไม่ไปไหน
จบแล้ว อย่ากลัวจะไม่จบ
จบแล้ว อย่ากลัวจะไม่ไป
ได้อยู่แล้ว ฉันทำได้เสมอ
เพื่อเธอครั้งสุดท้าย…
จะทำเหมือนตายจากกัน
จะขอไปจากตรงนี้
วันนี้ฉันเองก็เหนื่อยใจ
เจ็บแล้วไม่ยอมจบ
มันไม่ใช่ลูกผู้ชาย
เจ็บแล้วต้องเข้าใจ
ให้เป็นไปต้องยอมรับ
จบแล้ว อย่ากลัวจะไม่จบ
จบแล้ว อย่ากลัวจะไม่ไป
ได้อยู่แล้ว ฉันทำได้เสมอ
เพื่อเธอครั้งสุดท้าย…
จะทำเหมือนตายจากกัน
จบแล้ว อย่ากลัวจะไม่จบ
จบแล้ว อย่ากลัวจะไม่ไป
ได้อยู่แล้ว ฉันทำได้เสมอ
เพื่อเธอครั้งสุดท้าย…
จะทำเหมือนตายจากกัน
จะทำเหมือนตายจากกัน