รู้แล้วต้องกอดใคร

Home / เนื้อเพลงไทย / รู้แล้วต้องกอดใคร

เนื้อเพลง รู้แล้วต้องกอดใคร ไม่คิดไม่ฝันว่าจะเจอ
หัวใจที่หายไป
ไม่คิดเลยจริงจริง
ไม่คิดว่ารักที่หัวใจ
เฝ้าคอย เกิดขึ้นจริง
ไม่เป็นเพียงแค่ฝันไป
อ้อมแขนที่เคยกอดตัวเอง
จากนี้รู้แล้วต้องกอดใคร
ไม่ต้องหนาวคนเดียวต่อไป
มีเธอให้ฉันนอนกอดแล้ว
กอดตัวเองมานานเท่าไหร่
กอดใครใคร ไม่เคยไม่รู้สึ
ให้ในใจส่วนลึก
มันรู้สึกดีเหมือนเธอ
กอดใครใคร ก็ไม่อุ่นใจ
ไม่เป็นเหมือนเธอ
หัวใจที่มันเคยเพ้อ
วันนี้มีเธอเหมือนฝันไป
เหมือนฉันค้นพบใจตัวเอง
ครึ่งหนึ่งที่หายไป
เมื่อฉันได้มาเจอกับเธอ
ทั้งทั้ง ที่ฉัน ก็ไม่เคย
หวังเลยจะได้เจอ
สิ่งที่ใจหามานาน
อ้อมแขนที่เคยกอดตัวเอง
จากนี้รู้แล้วต้องกอดใคร
ไม่ต้องหนาวคนเดียวต่อไป
มีเธอให้ฉันนอนกอดแล้ว
กอดตัวเองมานานเท่าไหร่
กอดใครใคร ไม่เคยไม่รู้สึก
ให้ในใจส่วนลึก
มันรู้สึกดีเหมือนเธอ
กอดใครใคร ก็ไม่อุ่นใจ
ไม่เป็นเหมือนเธอ
หัวใจที่มันเคยเพ้อ
วันนี้มีเธอเหมือนฝันไป
กอดตัวเองมานานเท่าไหร่
กอดใครใคร ไม่เคยไม่รู้สึก
ให้ในใจส่วนลึก
มันรู้สึกดีเหมือนเธอ
กอดใครใคร ก็ไม่อุ่นใจ
ไม่เป็นเหมือนเธอ
หัวใจที่มันเคยเพ้อ
กอดตัวเองมานานเท่าไหร่
กอดใครใคร ไม่เคยไม่รู้สึก
ให้ในใจส่วนลึก
มันรู้สึกดีเหมือนเธอ
กอดใครใคร ก็ไม่อุ่นใจ
ไม่เป็นเหมือนเธอ
หัวใจที่มันเคยเพ้อ
วันนี้มีเธอเหมือนฝันไป
ฉันเหมือนคนฝันไป
เย…ฮือ…
รู้แล้วฉันจะรักใคร