ก่อนที่เธอจะรักใคร

Home / เนื้อเพลงไทย / ก่อนที่เธอจะรักใคร

มีบางทีที่ผิดหวัง
เธอหมดสิ้นหนทาง
เลือกทางเดินที่ผิดพลั้ง
จนเหมือนคนหลงทาง
พอจะเป็นไปได้ไหม
หยุดทำร้ายตัวเองสักที
เพราะฉันคงทนดูไม่ไหว
แค่ขอเธอนิดเดียว
ที่ทำมันดีหรือไง
มันไม่ช่วยอะไร
ที่แล้วไปแล้วไม่เห็น
ต้องสนใจ
จากนี้ต่อไป
ก่อนที่จะรักใคร
อยากให้เธอรักตัวเอง
ทำเพื่อตัวเอง สักที
บอบช้ำอย่างนี้
จะรักใครได้ไง
หากว่าเธอรักตัวเอง
ยังไม่เคยเป็น สักที
จะรักใครเป็นได้ไง
มีบางทีช่างอ้างว้าง
มันเปล่าเปลี่ยวหัวใจ
เธอมาสร้างกำแพงไว้
ไม่ยอมเปิดรับใคร
เธอบอกจะทำตัวแบบนี้
ไม่เห็นต้องมาสนใจ
ฉันคงทนดูไม่ไหว
จากนี้จะขอเปลี่ยน
ที่ทำมันดีหรือไง
มันไม่ช่วยอะไร
ที่แล้วไปแล้วไม่เห็น
ต้องสนใจ
จากนี้ต่อไป
ก่อนที่จะรักใคร
อยากให้เธอรักตัวเอง
ทำเพื่อตัวเอง สักที
บอบช้ำอย่างนี้
จะรักใครได้ไง
หากว่าเธอรักตัวเอง
ยังไม่เคยเป็น สักที
จะรักใครเป็นได้ไง
จากนี้ต่อไป
ก่อนที่จะรักใคร
อยากให้เธอรักตัวเอง
ทำเพื่อตัวเอง สักที
บอบช้ำอย่างนี้
จะรักใครได้ไง
หากว่าเธอรักตัวเอง
ยังไม่เคยเป็น สักที
จะพบรักจริงได้ไง