คำธรรมดา

Home / เนื้อเพลงไทย / คำธรรมดา

ใครที่พบเธอ
ใครที่ได้เจอเธอ
ถ้าเพียงอยู่ใกล้เธอ
แค่รู้จักต่างรักเธอทุกคน
อาจเป็นเพราะใจ
เธอที่แสนดี
อาจเป็นท่าที
ถ้อยคำอ่อนหวาน
ประทับใจ
แหละฉันเอง
ก็เป็นเหมือนใครใคร
ที่ไม่อาจจะเหนี่ยว
จะรั้งใจต่อไป
ฉันต้องบอกทุกทุก
อย่างออกไป
บอกเธอตรงตรง
ว่ารักเธอ
อาจธรรมดา
แหละน้อยไป
แต่มันเป็นคำจากหัวใจ
หนึ่งเดียวที่ฉันมี
เธอไม่จำเป็นต้องสนใจ
แค่อยากจะบอกหนึ่งคำนี้
ว่ามีคนรักเธออีกหนึ่งคน
ไม่เคยคิดแข่ง
ไม่เคยหวังมากมาย
เธออยากจะรักใครก็รัก
ได้ชีวิตเป็นของเธอ
สิ่งที่ฉันบอก
อาจไม่เลิศเลอ
เเต่เปี่ยมล้นใจจริง
สิ่งนี้ที่สำคัญ
อย่างน้อยแค่เปิดใจ
ให้เธอฟัง
คิดว่าคงเพียงพอ
ไม่ขอเกินกว่านั้น
ฉันต้องบอกทุกทุก
อย่างออกไป
บอกเธอตรงตรง
ว่ารักเธอ
อาจธรรมดา
แหละน้อยไป
แต่มันเป็นคำจากหัวใจ
หนึ่งเดียวที่ฉันมี
เธอไม่จำเป็นต้องสนใจ
แค่อยากจะบอกหนึ่งคำนี้
ว่ามีคนรักเธออีกหนึ่งคน
อย่างน้อยแค่เปิดใจ
ให้เธอฟัง
คิดว่าคงเพียงพอ
ไม่ขอเกินกว่านั้น
ฉันแค่อยาก
ให้เธอได้รู้ความจริง
บอกเธอตรงตรง
ว่ารักเธอ
อาจธรรมดา
แหละน้อยไป
แต่มันเป็นคำจากหัวใจ
หนึ่งเดียวที่ฉันมี
เธอไม่จำเป็นต้องสนใจ
แค่อยากจะบอกหนึ่งคำนี้
ว่ามีคนรักเธออีกหนึ่งคน