น่าจะเข้าใจ

Home / เนื้อเพลงไทย / น่าจะเข้าใจ

ก็เข้าใจว่าเธอไม่รัก
แต่ทำไม่ได้หรอกนะ
ที่ขอให้ฉัน
คิดแค่เพียงเพื่อนกัน
อยู่ดีดีให้ทำอย่างนั้น
มันไม่ง่ายหรอกนะ
ให้ลืมกันง่ายดาย
ก็เธอนั้นยังทำไม่ได้เลย
ให้ลืมเขา
และลบเขาไปจากใจ
เธอยังรักและพร้อม
จะทุ่มเทให้เขาไป
ทั้งทั้งที่เขาไม่เคยจะสนใจ
อย่างเธอนั้นน่าจะเข้าใจ
น่าที่จะเข้าใจ
เห็นใจคนที่เป็น
เหมือนเหมือนเธอ
เธอก็รู้รู้ดีแก่ใจ
น่าที่จะเข้าใจ
รู้ใช่ไหมว่ายากสักเท่าไร
ที่จะตัดใจ
อย่าบอกเลยให้ฉันเลิกคิด
เลิกมาทำดีกับเธอ
ให้คิดว่าเธอเป็น
แค่เพียงเพื่อนกัน
ถ้าอย่างนั้นในทางกลับกัน
ถ้าหากเขาขออย่างนั้น
แล้วเธอทำได้ไหม
ก็เธอนั้นยังทำไม่ได้เลย
ให้ลืมเขา
และลบเขาไปจากใจ
เธอยังรักและพร้อม
จะทุ่มเทให้เขาไป
ทั้งทั้งที่เขาไม่เคยจะสนใจ
อย่างเธอนั้นน่าจะเข้าใจ
น่าที่จะเข้าใจ
เห็นใจคนที่เป็น
เหมือนเหมือนเธอ
เธอก็รู้รู้ดีแก่ใจ
น่าที่จะเข้าใจ
รู้ใช่ไหมว่ายากสักเท่าไร
ที่จะตัดใจ
อย่างเธอนั้นน่าจะเข้าใจ
น่าที่จะเข้าใจ
เห็นใจคนที่เป็น
เหมือนเหมือนเธอ
เธอก็รู้รู้ดีแก่ใจ
น่าที่จะเข้าใจ
รู้ใช่ไหมว่ายากสักเท่าไร
ที่จะตัดใจ