สถานีจราจรเพื่อสังคม FM 99.5 MHz

Home / ฟังวิทยุออนไลน์ / สถานีจราจรเพื่อสังคม FM 99.5 MHz

สถานีจราจรเพื่อสังคม FM 99.5 MHz

สถานีจราจรเพื่อสังคม FM99.5

สถานีจราจรเพื่อสังคม คลื่น FM 99.5 MHz จัดตั้งขึ้นโดยมีเจตนารมณ์ในการเป็น “สื่อกลาง” รองรับภารกิจรายงานการจราจร แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน