เพลงวันคริสต์มาส

เนื้อเพลง We Wish You A Merry Christmas – เพลงวันคริสต์มาส

Home / เนื้อเพลงวันคริสต์มาส / เนื้อเพลง We Wish You A Merry Christmas – เพลงวันคริสต์มาส

We Wish You A Merry Christmas – เพลงวันคริสต์มาส

We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year!   Good tidings we bring to you and your kin We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year! We all want some figgy pudding We all want some figgy pudding We all want some figgy pudding, so bring some right here. We won't go until we get some We won't go until we get some We won't go until we get some, so bring some right here. Good tidings we bring to you and your kin We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year! We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year! We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year!
We Wish You A Merry Christmas - เพลงวันคริสต์มาส
เนื้อเพลงวันคริสต์มาส We Wish You A Merry Christmas

เนื้อเพลงวันคริสต์มาส We Wish You A Merry Christmas

 

We Wish You A Merry Christmas – เพลงวันคริสต์มาส

ขอบคุณคลิปจาก : Christmas Songs and Carols – Love to Sing