เพลงวันคริสต์มาส

เนื้อเพลง Twelve Days of Christmas – เพลงวันคริสต์มาส

Home / เนื้อเพลงวันคริสต์มาส / เนื้อเพลง Twelve Days of Christmas – เพลงวันคริสต์มาส

Twelve Days of Christmas – เพลงวันคริสต์มาส

On the first day of Christmas my true love sent to me A Partridge in a Pear Tree On the second day of Christmas my true love sent to me Two Turtle Doves and a Partridge in a Pear Tree On the third day of Christmas my true love sent to me Three French Hens Two Turtle Doves and a Partridge in a Pear Tree On the fourth day of Christmas my true love sent to me Four Calling Birds Three French Hens Two Turtle Doves and a Partridge in a Pear Tree On the fifth day of Christmas my true love sent to me Five Golden Rings Four Calling Birds Three French Hens Two Turtle Doves and a Partridge in a Pear Tree On the sixth day of Christmas my true love sent to me Six Geese a Laying Five Golden Rings Four Calling Birds Three French Hens Two Turtle Doves and a Partridge in a Pear Tree On the seventh day of Christmas my true love sent to me Seven Swans a Swimming Six Geese a Laying Five Golden Rings Four Calling Birds Three French Hens Two Turtle Doves and a Partridge in a Pear Tree On the eighth day of Christmas my true love sent to me Eight Maids a Milking Seven Swans a Swimming Six Geese a Laying Five Golden Rings Four Calling Birds Three French Hens Two Turtle Doves and a Partridge in a Pear Tree On the ninth day of Christmas my true love sent to me Nine Ladies Dancing Eight Maids a Milking Seven Swans a Swimming Six Geese a Laying Five Golden Rings Four Calling Birds Three French Hens Two Turtle Doves and a Partridge in a Pear Tree On the tenth day of Christmas my true love sent to me Ten Lords a Leaping Nine Ladies Dancing Eight Maids a Milking Seven Swans a Swimming Six Geese a Laying Five Golden Rings Four Calling Birds Three French Hens Two Turtle Doves and a Partridge in a Pear Tree On the eleventh day of Christmas my true love sent to me Eleven Pipers Piping Ten Lords a Leaping Nine Ladies Dancing Eight Maids a Milking Seven Swans a Swimming Six Geese a Laying Five Golden Rings Four Calling Birds Three French Hens Two Turtle Doves and a Partridge in a Pear Tree On the twelfth day of Christmas my true love sent to me 12 Drummers Drumming Eleven Pipers Piping Ten Lords a Leaping Nine Ladies Dancing Eight Maids a Milking Seven Swans a Swimming Six Geese a Laying Five Golden Rings Four Calling Birds Three French Hens Two Turtle Doves and a Partridge in a Pear Tree
เนื้อเพลง Twelve Days of Christmas - เพลงวันคริสต์มาส
เนื้อเพลง Twelve Days of Christmas
Twelve Days of Christmas - เพลงวันคริสต์มาส
เนื้อเพลง Twelve Days of Christmas
เนื้อเพลงวันคริสต์มาส Twelve Days of Christmas
เพลงวันคริสต์มาส Twelve Days of Christmas
Twelve Days of Christmas - เพลงวันคริสต์มาส

เนื้อเพลงวันคริสต์มาส Twelve Days of Christmas

 

Twelve Days of Christmas – เพลงวันคริสต์มาส

ขอบคุณคลิปจาก : Christmas Songs and Carols – Love to Sing