เพลงวันคริสต์มาส

เนื้อเพลง Rudolph The Red Nosed Reindeer – เพลงวันคริสต์มาส

Home / เนื้อเพลงวันคริสต์มาส / เนื้อเพลง Rudolph The Red Nosed Reindeer – เพลงวันคริสต์มาส

Rudolph The Red Nosed Reindeer – เพลงวันคริสต์มาส

You know Dasher and Dancer and Prancer and Vixen, Comet and Cupid and Donner and Blitzen, But do you recall The most famous reindeer of all  Rudolph the Red-Nosed Reindeer Had a very shiny nose And if you ever saw it You would even say it glows  All of the other reindeer Used to laugh and call him names They never let poor Rudolph Join in any reindeer games  Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph with your nose so bright, Won't you guide my sleigh tonight  Then how all the reindeer loved him, As they shouted out with glee, Rudolph the red-nose Reindeer You'll go down in history  You'll go down in history
เนื้อเพลง Rudolph The Red Nosed Reindeer

เนื้อเพลงวันคริสต์มาส Rudolph The Red Nosed Reindeer

 

Rudolph The Red Nosed Reindeer – เพลงวันคริสต์มาส

ขอบคุณคลิปจาก : Christmas Songs and Carols – Love to Sing