เพลงวันคริสต์มาส

เนื้อเพลง Deck the Halls – เพลงวันคริสต์มาส

Home / เนื้อเพลงวันคริสต์มาส / เนื้อเพลง Deck the Halls – เพลงวันคริสต์มาส

Deck the Halls – เพลงวันคริสต์มาส

Deck the halls with boughs of holly, Fa la la la la la la la la!  'Tis the season to be jolly, Fa la la la la la la la la! Don we now our gay apparel, Fa la la la la la la la la! Troll the ancient Yuletide carol, Fa la la la la la la la la!  See the blazing yule before us, Fa la la la la la la la la! Strike the harp and join the chorus, Fa la la la la la la la la!  Follow me in merry measure, Fa la la la la la la la la! While I tell of Yuletide treasure, Fa la la la la la la la la!  Fast away the old year passes, Fa la la la la la la la la! Hail the new, ye lads and lasses, Fa la la la la la la la la! Sing we joyous all together! Fa la la la la la la la la! Heedless of the wind and weather, Fa la la la la la la la la!  Fa la la la la la la la la!
เนื้อเพลง Deck the Halls

เนื้อเพลงวันคริสต์มาส Deck the Halls

 

Deck the Halls – เพลงวันคริสต์มาส

ขอบคุณคลิปจาก : Christmas Songs and Carols – Love to Sing