เดือนเพ็ญ

Home / เนื้อเพลงเพื่อชีวิต / เดือนเพ็ญ

เดือนเพ็ญ สวยเย็นเห็นอร่าม
นภาแจ่มนวลดูงาม
เย็นชื่นหนอยามเมื่อลมพัดมา

แสงจันทร์นวลชวนใจข้า
คิดถึงถิ่นที่จากมา
คิดถึงท้องนาบ้านเรือนที่เคยเนา

กองไฟ สุมควายตามคอก
คงยังไม่มอดดับดอก
จันทร์เอ่ยช่วยบอกให้ลมช่วยเป่า

สุมไฟให้แรงเข้า
พัดไล่ความเยือกเย็นหนาว
ให้พี่น้องเรานอนหลับอุ่นสบาย

* เรไรรัองดังฟังว่า
เสียงเจ้าที่เฝ้าครวญหา
ลมเอ่ยช่วยมากระซิบข้างกาย

ข้ายังคอยอยู่ไม่หน่าย
มิเลือนห่างจากเคลื่อนคลาย
คิดถึงมิวายที่เราจากกัน

** ลมเอย ช่วยเป็นสื่อให้
นำรักห่วงจากดวงใจ
ของข้านี้ไปบอกเขาน้ำนา

ให้เมืองไทยรู้ว่า
ไม่นานลูกที่จากมา
จะไปซบหน้ากับอกแม่เอย

(ซ้ำ *, **)

ให้เมืองไทยรู้ว่า
ไม่นานลูกที่จากมา
จะไปซบหน้ากับอกแม่เอย

ให้เมืองไทยรู้ว่า
ไม่นานลูกที่จากมา
จะไปซบหน้ากับอกแม่เอย