รวมเพลงคาราบาว

เนื้อเพลงโนพลอมแพลม – คาราบาว

Home / เนื้อเพลงเพื่อชีวิต / เนื้อเพลงโนพลอมแพลม – คาราบาว

เพลง โนพลอมแพลม

ศิลปิน : คาราบาว

แสงแดดเรืองรอง ส่องลงมาหลังคามุงจาก
ถึงเป็นความลำบาก ความยากจนต้องอดทนกันไป
อยู่กินประสาคนจน จะมัวทำบ่นทำเบื่อทำไม
โชคดีแล้วที่เป็นไทย แผ่นดินไม่ไร้ใจคนไม่โรย

ฝนโปรยโชยข้าวในนา ก็ตักเอามาเก็บกินในโอ่ง
อาบกิน น้ำปิงน้ำโขงพายเรืออีโปงมาแต่โบราณ
ตำนานว่าฒ ผู้เฒ่าทำโรงต้มเหล้า ใต้โคนต้นตาล
เป็นอยู่อย่างนี้ มานานถึงดูกันดารบ่ได้สร้างปัญหา

ถึงจะคับไปหน่อยเท่าๆ รังหนู แต่ก็พอได้อยู่กินกันอย่างแมว
ถึงจะมีปัญหามันก็แฮ้วไปแฮ้ว ใครมาฮอดมาแอ่วยังว่าโนพลอมแพลม
โนพลอมแพลม โนพลอมแพลม บ่มีปัญหา เปิ้ลว่าโนพลอมแพลม
โนพลอมแพลม โนพลอมแพลมไม่มีปัญหา เขาว่าโนพลอมแพลม

ยุคนิคอุตสาหกรรม คือตำส้มตำบรรจุกระป๋อง
เหล้าตาลเขาเทลงกล่องแพคกิ้งตีตรา
ว่าพาสเจอไรส์ ใครต้มจะต้องโดนจับ
เหล้าเถื่อนจะมาทับสัมปทานได้ยังไง
ชีวิต อุทิศเพื่อใครตื่นขึ้นพร้อมไก่ ไปเข้าโรงงาน

โนพลอมแพลม โนพลอมแพลม บ่มีปัญหา เปิ้ลว่าโนปอมแปม
โนพลอมแพลม โนพลอมแพลมไม่มีปัญหา เขาว่าโนพลอมแพลม
โนพลอมแพลม โนพลอมแพลม บ่มีปัญหา เปิ้ลว่าโนปอมแปม
โนพลอมแพลม โนพลอมแพลมไม่มีปัญหา เขาว่าโนพลอมแพลม

โอ โฮ้ โอ โฮ้ โอ่ โอ โฮ้ โอ่
ถึงจะคับไปหน่อยเท่าๆ รังหนู แต่ก็พอได้อยู่กินกันอย่างแมว
ถึงจะมีปัญหา มันก็แฮ้วไปแฮ้วใครมาฮอดมาแอ่ว ยังว่าโนพลอมแพลม

แสงแดดเรืองรองส่องลงมาหลังคาคอนกรีต
ขนบธรรมเนียมจารีต ได้ถูกยุคนิค ยุคนี้ทำลาย
เขียนลงประวัติศาสตร์ ให้คนในชาติได้จดจำไว้
บุญคุณของแผ่นดินไทย ฉันยอมเป็นควายหัวใจกบฏ

ถึงจะคับไปหน่อยเท่าๆ รังหนู แต่ก็พอได้อยู่กินกันอย่างแมว
ถึงจะมีปัญหามันก็แฮ้วไปแฮ้ว ใครมาฮอดมาแอ่วยังว่าโนพลอมแพลม
โนพลอมแพลม โนพลอมแพลม บ่มีปัญหา เปิ้ลว่าโนปอมแปม
โนพลอมแพลม โนพลอมแพลมไม่มีปัญหา เขาว่าโนพลอมแพลม