Evo Nine MONO Music

Superman – Evo Nine

Home / เนื้อเพลงสากล / Superman – Evo Nine

เนื้อเพลง Superman – Evo Nine

Super Man Man Man Man…
Super Man Man Man Man…
I got the Super Man!

hey เธอช่วยเดินเข้ามาสบตากันหน่อยเซ่
ก็เธอน่ารักโดนใจ ช่าง So amazing
ถึงจะมองทางโน้นที แอบมองทางนี้ที
ก็ยังไม่มีใครที่ทำให้ใจผม crazy

ก็เธอน่ะ sexy เกิน oh girl เธอนะน่ารักเกิน
เธอรู้บ้างไหมว่าเธอช่าง rock your body
ขอเลย ma baby girl ได้ไหม I’be the one
We gonna make it tonight

Superman man man ในค่ำคืนนี้
จะมีไหมใคร ที่ได้เคียงข้างกับ Supergirl
Superman man man ให้เป็นฉันที
จะยอมทุกทาง ให้ได้แนบชิด ใกล้ชิด ใกล้ชิด ชิด ชิด ชิดเธอ
I got the Super Man

Hey เธอน่ารักเกินไปเกรงใจกันหน่อยเซ่
oh girl ผมพูดจากใจ ถ้าได้ ผมไม่play
จะหยุดตรงนี้เลย stop at you เลย
เพราะไม่เคยมีใครที่ทำให้ใจผม crazy

ก็เธอน่ะ sexy เกิน oh girl เธอนะน่ารักเกิน
เธอรู้บ้างไหมว่าเธอช่าง rock your body
ขอเลย ma baby girl ได้ไหม I’ll be the one
We gonna make it tonight

Superman man man ในค่ำคืนนี้
จะมีไหมใคร ที่ได้เคียงข้างกับ Supergirl
Superman man man ให้เป็นฉันที
จะยอมทุกทาง ให้ได้แนบชิด ใกล้ชิด ใกล้ชิด ชิด ชิด ชิดเธอ

Everybody wanna put your hands up
Everybody wanna put your hands up
Everybody wanna put your hands up
Everybody wanna put your hands up
Everybody wanna put your hands up
Everybody wanna put your hands up
Everybody wanna put your hands up
Everybody wanna put your hands up
I got the Super Man!

Superman man man ในค่ำคืนนี้
จะมีไหมใคร ที่ได้เคียงข้างกับ Supergirl
Superman man man ให้เป็นฉันที
จะยอมทุกทาง ให้ได้แนบชิด ใกล้ชิด ใกล้ชิด ชิด ชิด ชิดเธอ

Superman man man ในค่ำคืนนี้
จะมีไหมใคร ที่ได้เคียงข้างกับ Supergirl
Superman man man ให้เป็นฉันที
จะยอมทุกทาง ให้ได้แนบชิด ใกล้ชิด ใกล้ชิด ชิด ชิด ชิดเธอ

I got the Super Man!

ขอบคุณที่มา MONO MUSIC Channel