ปั่น ไพบูลย์ เกียรติเขียวแก้ว

พ่อ – ปั่น ไพบูลย์ เกียรติเขียวแก้ว

Home / เนื้อเพลงวันพ่อ / พ่อ – ปั่น ไพบูลย์ เกียรติเขียวแก้ว

เพลง พ่อ

ฮือ..ฮือ..ฮือ

ก่อนนอน ครั้งยังวัยอ่อน
เคียงหมอน พ่อนอนกล่อมขวัญ
ได้ฟังนิทาน หัวใจเริงสำราญ
อยู่ทุกข์ยามเรื่อยมา
ปลูกฝัง น้อมนำ พาให้
จวบวันก้าวไป ใฝ่หา
หมดแรง พ่อทน หวังเพียง ชื่นชม
สุข ทุกข์ ตรม ไม่อาทร

*เพียงสิ่งเดียวใจพ่อนั้นเป็นสุข ลูกสมใจปรารถนา
ด้วยดวงใจที่ไร้มารยา สูงเกินค่าเอ่ยคำ…

แต่วัน..นี้ใยหมองเศร้า
เงียบเหงา..แม้เงาเคียงหมอน
สิ้นแรง สิ้นลม สิ้นเคยชื่นชม
ลูกทุกข์ตรม หมองเศร้า

ซ้ำ *
สิ้นแรง สิ้นลม สิ้นเคยชื่นชม
ลูกทุกข์ตรม หมองเศร้า