เพราะฉะนั้น (เพลงประกอบละคร เพลิงทระนง)

Home / เนื้อเพลงประกอบละคร / เพราะฉะนั้น (เพลงประกอบละคร เพลิงทระนง)

Zeal – เพราะฉะนั้น (เพลงประกอบละคร เพลิงทระนง)
คำร้อง/ทำนอง ชรัส เฟื่องอารมย์
เรียบเรียง ปราชญ์ พงษ์ไชย

เมื่อฉันนั้นทุกข์แล้วใครจะทุกข์ด้วย
ถ้าฉันมอดม้วยแล้วใครจะเสียใจ
ถ้าฉันโชคร้ายผู้ใดจะเห็นใจ
ความรักความสนใจ มีบ้างไหมโปรดแบ่งปัน

เพราะฉะนั้นฉันจึงทรนง ในศักดิ์ของตนไม่สนใจ
ใครใครเล่าจะมาเห็นใจ อย่างจริงใจกว่าใจตนเอง
เพราะฉะนั้นฉันจึงทรนง ในศักดิ์ของตนไม่สนใจใคร
ใครเล่าจะมาสนใจ อย่างจริงใจกว่าใจตนเอง

ฉันมีชื่อเสียงผู้คนคงเข้ามาหา
ล้อมหน้าล้อมตาผู้คนคงสนใจ
ถ้าฉันเงียบเหงา ผู้คนคงห่างไกล
ความรักความเห็นใจ มีบ้างไหมโปรดแบ่งปัน

เพราะฉะนั้นฉันจึงทรนง ในศักดิ์ของตนไม่สนใจใคร
ใครเล่าจะมาเห็นใจ อย่างจริงใจกว่าใจตนเอง
เพราะฉะนั้นฉันจึงทรนง ในศักดิ์ของตนไม่สนใจใคร
ใครเล่าจะมาสนใจ อย่างจริงใจกว่าใจตนเอง

เพราะฉะนั้นฉันจึงทรนง ในศักดิ์ของตนไม่สนใจใคร
ใครเล่าจะมาเห็นใจ อย่างจริงใจกว่าใจตนเอง
เพราะฉะนั้นฉันจึงทรนง ในศักดิ์ของตนไม่สนใจใคร
ใครเล่าจะมาสนใจ อย่างจริงใจกว่าใจตนเอง