ฉันสัญญา (ละคร คน2คม)

Home / เนื้อเพลงประกอบละคร / ฉันสัญญา (ละคร คน2คม)

ไม่ใช่เวลานี้
ไม่ใช่ในตอนนี้
แม้ฉันรู้ดีอึดอัดแค่ไหน
ฉันนั้นก็ยังไม่อาจมีคำ
พูดออกไป
ก็อยากจะจริงใจ
แต่ยังไม่ถึงเวลา
และเธอคงไม่รู้
ที่อยู่ในใจฉัน
ทั้งร้อยพันคำที่เตรียมเอาไว้
ทุกเสี้ยวของความรู้สึก
ไม่เคยหล่นหาย
แค่รอสักวัน
สักวันเพื่อบอกความจริง
ฉันสัญญา
ฉันยืนยัน
ฉันจะเทเอาความในใจ
พูดให้เธอได้ฟัง
ฉันสัญญา
ฉันยืนยัน
เมื่อถึงวันหนึ่งวันนั้น
เธอจะเข้าใจฉัน
ตรงส่วนลึกในใจ
ก็ใจยังหวั่นไหว
กับการให้เธอรู้
ถ้ารู้แล้วยังจะดีกันไหม
เพราะฉันนั้นกลัวเธอโกรธ
กลัวเธอห่างหาย
ก็เลยต้องทน
ต้องกลืนถ้อยคำลงไป
ฉันสัญญา
ฉันยืนยัน
ฉันจะเทเอาความในใจ
พูดให้เธอได้ฟัง
ฉันสัญญา
ฉันยืนยัน
เมื่อถึงวันหนึ่งวันนั้น
เธอจะเข้าใจฉัน
ตรงส่วนลึกในใจ
ฉันสัญญา
ฉันยืนยัน
ฉันจะเทเอาความในใจ
พูดให้เธอได้ฟัง
ฉันสัญญา
ฉันยืนยัน
เมื่อถึงวันหนึ่งวันนั้น
เธอจะเข้าใจฉัน
ตรงส่วนลึกในใจ
อือ…จา ฉันสัญญา
ฉันยืนยัน
เมื่อถึงวันหนึ่งวันนั้น
เธอจะเข้าใจฉัน
ตรงส่วนลึกในใจ