ได้เพียงสิทธิ์คบ ไม่มีสิทธิ์คิด – ใบเตย อาร์สยาม

Home / เนื้อเพลงลูกทุ่ง / ได้เพียงสิทธิ์คบ ไม่มีสิทธิ์คิด – ใบเตย อาร์สยาม

ก็รู้ว่าฐานะคืออะไร ที่ตกลงกันไว้ไม่เคยลืม
อ้อมแขนที่ฉันใช้ เธอให้ยืม
ขอบเขตแห่งความปลื้มมีเท่าใด

ไม่เคยจะงอแง แค่จะบอกว่ารู้สึก
ถ้าเธอจะลองช่วยนึกถึงจิตใจ

ได้เพียงสิทธิ์คบ ไม่มีสิทธิ์คิดเป็นที่หนึ่ง
และไม่มีสิทธิ์หึง ไม่ว่าเธอกับคนไหน
ได้เพียงสิทธิ์รัก ไม่มีสิทธิ์ร้อง
ให้โลกรู้ว่ารักใคร จะห้ามไม่ให้น้อยใจอีกหรือเธอ

ก็รับรู้แล้วนะ ว่าต้องทน
เข้าใจในเหตุผลที่ต้องเจอ แต่เหงามันก็ฟ้องใจเสมอ
ว่าเกลียดการทนเห็นเธอกอดใคร ไม่เคยจะตอแย
แค่จะบอกว่าฉันเจ็บ แต่มันแค่ถูกเก็บไว้ในจิตใจ

ได้เพียงสิทธิ์คบ ไม่มีสิทธิ์คิดเป็นที่หนึ่ง
และไม่มีสิทธิ์หึง ไม่ว่าเธอกับคนไหน
ได้เพียงสิทธิ์รัก ไม่มีสิทธิ์ร้อง
ให้โลกรู้ว่ารักใคร จะห้ามไม่ให้น้อยใจอีกหรือเธอ

นัน นา นัน นา นัน นา นัน นา นัน นา นัน นา

ได้เพียงสิทธิ์คบ ไม่มีสิทธิ์คิดเป็นที่หนึ่ง
และไม่มีสิทธิ์หึง ไม่ว่าเธอกับคนไหน
ได้เพียงสิทธิ์รัก ไม่มีสิทธิ์ร้อง
ให้โลกรู้ว่ารักใคร จะห้ามไม่ให้น้อยใจอีกหรือเธอ

ได้เพียงสิทธิ์คบ ไม่มีสิทธิ์คิดเป็นที่หนึ่ง
และไม่มีสิทธิ์หึง ไม่ว่าเธอกับคนไหน
ได้เพียงสิทธิ์รัก ไม่มีสิทธิ์ร้อง
ให้โลกรู้ว่ารักใคร จะห้ามไม่ให้น้อยใจอีกหรือเธอ

นี่เธอยังมีหัวใจ อยู่ไหมเธอ