ทุกหยาดเหงื่อเพื่อเธอ

Home / เนื้อเพลงลูกทุ่ง / ทุกหยาดเหงื่อเพื่อเธอ

ก็อาจจะมีบางที ที่พี่ดูวุ่นวาย
อาจดูคล้ายสนใจไม่เป็น และคงมีบางที
ที่ตัวน้องคงเห็น พี่ว่างเว้นจากการเอาใจ
ไม่ค่อยซึ้งค่อยหวาน ก้มหน้าทำแต่งาน
ออกอาการบ้างานเกินไป อาจจะมีบางที
ที่พี่ลืมสนใจ มอบดอกไม้ในวันสำคัญ

อย่าโกรธเคืองเรื่องเหล่านั้น เธอเท่านั้นที่สำคัญ
เธอคือแรงผลักดัน ให้พี่นั้นทำลงไป
อาจดูเย็นชากับเธอ ปล่อยให้เธอต้องเดียวดาย
แต่ทำเพื่อสิ่งที่หมาย เพื่อเธอนั้นได้ภูมิใจ

รักแล้วรักเลย น้องเอ๋ยใจเย็น เย็น
ให้รู้ให้เห็น สิ่งที่เป็นพี่ทำเพื่อใคร
ทำงานหนักทุกหยาดเหงื่อ ก็เพื่อให้เธอน่ะยิ้มได้
เหนื่อยก็ยอม จะทำให้น้องได้ภูมิใจ

เก็บเงินไว้ไปขอแต่งน้อง อาจจะมีบางวัน
ไม่มีเวลาให้กัน แต่พี่นั้นไม่เคยลืมไป
ทำเพื่อรักด้วยศักดิ์ศรี เหงื่อที่ไหลในวันนี้
เพื่อคนดีได้ ภาคภูมิใจ

อย่าโกรธเคืองเรื่องเหล่านั้น เธอเท่านั้นที่สำคัญ
เธอคือแรงผลักดัน ให้พี่นั้นทำลงไป
อาจดูเย็นชากับเธอ ปล่อยให้เธอต้องเดียวดาย
แต่ทำเพื่อสิ่งที่หมาย เพื่อเธอนั้นได้ภูมิใจ

รักแล้วรักเลย น้องเอ๋ยใจเย็น เย็น
ให้รู้ให้เห็น สิ่งที่เป็นพี่ทำเพื่อใคร
ทำงานหนักทุกหยาดเหงื่อ ก็เพื่อให้เธอน่ะยิ้มได้
เหนื่อยก็ยอม จะทำให้น้องได้ภูมิใจ

เก็บเงินไว้ไปขอแต่งน้อง อาจจะมีบางวัน
ไม่มีเวลาให้กัน แต่พี่นั้นไม่เคยลืมไป
ทำเพื่อรักด้วยศักดิ์ศรี เหงื่อที่ไหลในวันนี้
เพื่อคนดีได้ ภาคภูมิใจ

อย่าโกรธเคืองเรื่องเหล่านั้น เธอเท่านั้นที่สำคัญ
เธอคือแรงผลักดัน ให้พี่นั้นทำลงไป
อาจดูเย็นชากับเธอ ปล่อยให้เธอต้องเดียวดาย
แต่ทำเพื่อสิ่งที่หมาย เพื่อเธอนั้นได้ภูมิใจ

รักแล้วรักเลย น้องเอ๋ยใจเย็น เย็น
ให้รู้ให้เห็น สิ่งที่เป็นพี่ทำเพื่อใคร
ทำงานหนักทุกหยาดเหงื่อ ก็เพื่อให้เธอน่ะยิ้มได้
เหนื่อยก็ยอม จะทำให้น้องได้ภูมิใจ

เก็บเงินไว้ไปขอแต่งน้อง อาจจะมีบางวัน
ไม่มีเวลาให้กัน แต่พี่นั้นไม่เคยลืมไป
ทำเพื่อรักด้วยศักดิ์ศรี เหงื่อที่ไหลในวันนี้
เพื่อคนดีได้ ภาคภูมิใจ