รักเธอแปรผันรัก ฉันเหมือนเดิม – เวสป้า สเตอ

Home / เนื้อเพลงลูกทุ่ง / รักเธอแปรผันรัก ฉันเหมือนเดิม – เวสป้า สเตอ

ก่อนจากกันวันนี้ ฉันมีสัญญาจากใจ
แม้เราจะต้องจากไป แต่หัวใจฉันยังรักมั่น

เธอเอ่ยลาวันนี้ แม้ฉันจะต้องสับสน
แต่เธอคงมีเหตุผล ฉันต้องทนรับ ต่อให้เจ็บปวดหัวใจ

มองฉันสบตาฉัน ไม่ว่าวันไหน
ถ้าเขาเปลี่ยนไป ให้รีบกลับมา

โปรดกลับมาหากันใหม่ ไม่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร
รักฉันไม่เปลี่ยน จะยังคงเหมือนเดิม
โปรดกลับมาหากันใหม่ เพราะฉันฝากใจเอาไว้ที่เธอ
ต่อให้เธอแปรผัน รักฉันก็ยังเหมือนเดิม

มองฉันสบตาฉัน ไม่ว่าวันไหน
ถ้าเขาเปลี่ยนไป ให้รีบกลับมา

โปรดกลับมาหากันใหม่ ไม่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร
รักฉันไม่เปลี่ยน จะยังคงเหมือนเดิม
โปรดกลับมาหากันใหม่ เพราะฉันฝากใจเอาไว้ที่เธอ
ต่อให้เธอแปรผัน รักฉันก็ยังเหมือนเดิม

โปรดกลับมาหากันใหม่ ไม่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร
รักฉันไม่เปลี่ยน จะยังคงเหมือนเดิม
โปรดกลับมาหากันใหม่ เพราะฉันฝากใจเอาไว้ที่เธอ
ต่อให้เธอแปรผัน รักฉันก็ยังเหมือนเดิม