รวมเพลง จินตหรา พูลลาภ

เนื้อเพลง เต่างอย – จินตหรา พูนลาภ

Home / เนื้อเพลงลูกทุ่ง / เนื้อเพลง เต่างอย – จินตหรา พูนลาภ

เพลง : เต่างอยศิลปิน : จินตหรา พูนลาภแต่งโดย : สุริยันต์ ปากศรีเรียบเรียง : สวัสดิ์ สารคามเนื้อเพลง เต่างอย – จินตหรา พูนลาภ

สาวเต่างอย รอคอยอ้าย เต่างอย รอคอยอ้ายเต่างอย รอคอยอ้าย เต่า เต่า เต่า เต่า เต่า เต่า เต่า เต่าเต่างอย เต่างอย เต่างอย เต่า เต่า เต่างอยหายไปใสพี่มิดจีลีละเด้อ ไปสิเลอแจใดเล่าเออบ่าวอำเภอเดียวกันนั้นทำใจน้องขมก่อนสองเฮาเคียงคู่ภิรมย์ ก่อนสองเฮาเคียงคู่ภิรมย์พนมมือกราบก้ม ขอโชคที่เต่างอยสาวเต่างอย รอคอยอ้าย เต่างอย รอคอยอ้ายเต่างอยรอคอยอ้าย เต่า เต่า เต่า เต่า เต่า เต่า เต่า เต่าเต่างอย เต่างอย เต่างอย เต่า เต่า เต่างอยไม่มีเสื่อมคล้ายมลายพอถอยชายคนเดียวเทียวคิดฮอดจนจ่อยหัวใจสวอยเมือยม้อยลอยลมจากสกลเมืองหนองหารล่ม จากสกลเมืองหนองหารล่มปล่อยน้องระทม ขื่นขมน้ำตาย้อยส่งหัวใจข้ามเทือกเขาภูพาน วอนปาฎิหารผาแดงนางไอ่องค์พังคีนี้ตำนานบั้งไฟ ช่วยดลใจอ้ายคิดฮอดคนคอยสาวเต่างอยต้อยต่ำ อ้ายบ่จำสัญญาวางปล่อยแม้ความหวังพังลงลมลอย แม้ความหวังพังลงลมลอยวอนเต่างอยอ่อยใจ ให้อ้ายคืนบ้านเฮาสาวเต่างอย รอคอยอ้าย เต่างอย รอคอยอ้ายเต่างอย รอคอยอ้าย เต่า เต่า เต่า เต่า เต่า เต่า เต่า เต่าเต่างอย เต่างอย เต่างอย เต่า เต่า เต่างอยไม่มีเสื่อมคลายมลายพอถอย สาธุเด้อพญาเต่างอยลูบกระดองค่อยๆน้ำตาย้อยไหลตกมามื้อนี่ได้มาขอโชค มามื้อนี่ลูกได้มาขอโชควอนเต่างอยช่วย โบก โบก โบก โบก โบกใจอ้ายคืนเต่างอยส่งหัวใจข้ามเทือกเขาภูพาน วอนปาฎิหารผาแดงนางไอ่องค์พังคีนี้ตำนานบั้งไฟ ช่วยดลใจอ้ายคิดฮอดคนคอยสาวเต่างอยต้อยต่ำ อ้ายบ่จำสัญญาวางปล่อยแม้ความหวังพังลงลมลอย แม้ความหวังพังลงลมลอยวอนเต่างอยอ่อยใจ ให้อ้ายคืนบ้านเฮาสาวเต่างอย รอคอยอ้าย เต่างอย รอคอยอ้ายเต่างอย รอคอยอ้าย เต่า เต่า เต่า เต่า เต่า เต่า เต่า เต่าเต่างอย เต่างอย เต่างอย เต่า เต่า เต่า งอยไม่มีเสื่อมคลายมลายพอถอย สาธุเด้อพญาเต่างอยลูบกระดองค่อยๆน้ำตาย้อยไหลตกมามื้อนี่ได้มาขอโชค มามื้อนี่ลูกได้มาขอโชควอนเต่างอยช่วย โบก โบก โบก โบก โบกใจอ้ายคืนเต่างอยเนื้อเพลง เต่างอย - จินตหรา พูนลาภเนื้อเพลง เต่างอยเต่างอย - จินตหรา พูนลาภ

Mv เพลง เต่างอย – จินตหรา พูนลาภ