น้อง ทิวเทน

เนื้อเพลง รถแห่รถยู้ [ป๊ะโล๊งโป๊งฉึ่ง] – น้อง ทิวเทน

Home / เนื้อเพลงลูกทุ่ง / เนื้อเพลง รถแห่รถยู้ [ป๊ะโล๊งโป๊งฉึ่ง] – น้อง ทิวเทน

เพลงรถแห่รถยู้ [ป๊ะโล๊งโป๊งฉึ่ง]

ศิลปิน : น้อง ทิวเทน

ปะโลงๆๆ โป่งฉึ่ง โป๊ะ ฉึ่งๆโป๊ะ ชึ้งๆๆโปะ ฉึ่งๆโปะ ชึ้งๆฉึ่ง ปะโลงๆๆ โป่งฉึ่ง โป๊ะ ฉึ่งๆโป๊ะ ชึ้งๆๆโปะ ฉึ่งๆโปะ ชึ้งๆฉึ่ง เอากระป๋องมาเฮ็ดเป็นกลองชุด กลองทอมเป็นคุ ฝาหม้อเป็นแฉ กระเดื่องลักกะละมังอีแม่ เอาล้อเป็นรถแห่ยู้ตีอ้อมบ้าน เทิงตีเทิงร้องฮ้องใส่ จนไทบ้านอยากไล่เอิ้นป้อยเอิ้นด่า ห่าลางเทื่อกะโยนสากกะเบือมา แถมย้องว่าบักนักดนตรีใหญ่ ปะโลงๆๆ โป่งฉึ่ง โป๊ะ ฉึ่งๆโปะชึ้งๆๆโป๊ะ ฉึ่งๆโปะ ชึ้งๆฉึ่ง ขอเพลงหยังกะได้ ปะโลงๆๆ โป้งฉึ่ง โป๊ะ ฉึ่งๆโปะชึ้งๆๆโป๊ะ ฉึ่งๆโปะ ชึ้งๆฉึ่ง ข่อยจัดให้ตามใจ ว่าแต่ขอละจัดให้ทันที ขอเพลงกะฟรี ยินดีจัดให้ รถแห่รถยู้ทำการแสดงยามใด๋ พากันม่วนเหมิดบ้าน ปะโลงๆๆ โป่งฉึ่ง โป๊ะ ฉึ่งๆโปะชึ้งๆๆโป๊ะ ฉึ่งๆโปะ ชึ้งๆฉึ่ง ขอเพลงหยังกะได้ ปะโลงๆๆ โป้งฉึ่ง โป๊ะ ฉึ่งๆโปะชึ้งๆๆโป๊ะ ฉึ่งๆโปะ ชึ้งๆฉึ่ง ข่อยจัดให้ตามใจ ว่าแต่ขอละจัดให้ทันที ขอเพลงกะฟรี ยินดีจัดให้ รถแห่รถยู้ทำการแสดงยามใด๋ พากันม่วนเหมิดบ้าน เอากระป๋องมาเฮ็ดเป็นกลองชุด กลองทอมเป็นคุ ฝาหม้อเป็นแฉ กระเดื่องลักกะละมังอีแม่ เอาล้อเป็นรถแห่ยู้ตีอ้อมบ้าน เทิงตีเทิงร้องฮ้องใส่ จนไทบ้านอยากไล่เอิ้นป้อยเอิ้นด่า ห่าลางเทื่อกะโยนสากกะเบือมา แถมย้องว่าบักนักดนตรีใหญ่ ปะโลงๆๆ โป่งฉึ่ง โป๊ะ ฉึ่งๆโปะชึ้งๆๆโป๊ะ ฉึ่งๆโปะ ชึ้งๆฉึ่ง ขอเพลงหยังกะได้ ปะโลงๆๆ โป้งฉึ่ง โป๊ะ ฉึ่งๆโปะชึ้งๆๆโป๊ะ ฉึ่งๆโปะ ชึ้งๆฉึ่ง ข่อยจัดให้ตามใจ ว่าแต่ขอละจัดให้ทันที ขอเพลงกะฟรี ยินดีจัดให้ รถแห่รถยู้ทำการแสดงยามใด๋ พากันม่วนเหมิดบ้าน ปะโลงๆๆ โป่งฉึ่ง โป๊ะ ฉึ่งๆโปะชึ้งๆๆโป๊ะ ฉึ่งๆโปะ ชึ้งๆฉึ่ง ขอเพลงหยังกะได้ ปะโลงๆๆ โป้งฉึ่ง โป๊ะ ฉึ่งๆโปะชึ้งๆๆโป๊ะ ฉึ่งๆโปะ ชึ้งๆฉึ่ง ข่อยจัดให้ตามใจ ว่าแต่ขอละจัดให้ทันที ขอเพลงกะฟรี ยินดีจัดให้ รถแห่รถยู้ทำการแสดงยามใด๋ พากันม่วนเหมิดบ้าน ปะโลงๆๆ โป่งฉึ่ง โป๊ะ ฉึ่งๆโปะชึ้งๆๆโป๊ะ ฉึ่งๆโปะ ชึ้งๆฉึ่ง ขอเพลงหยังกะได้ ปะโลงๆๆ โป้งฉึ่ง โป๊ะ ฉึ่งๆโปะชึ้งๆๆโป๊ะ ฉึ่งๆโปะ ชึ้งๆฉึ่ง ข่อยจัดให้ตามใจ ว่าแต่ขอละจัดให้ทันที ขอเพลงกะฟรี ยินดีจัดให้ รถแห่รถยู้ทำการแสดงยามใด๋ พากันม่วนเหมิดบ้าน รถแห่รถยู้ทำการแสดงยามใด๋ พากันม่วนเหมิดบ้าน ปะโลงๆๆ โป่งฉึ่ง โป๊ะ ฉึ่งๆโป๊ะ ชึ้งๆๆโปะ ฉึ่งๆโปะ ชึ้งๆฉึ่ง ปะโลงๆๆ โป่งฉึ่ง โป๊ะ ฉึ่งๆโป๊ะ ชึ้งๆๆโปะ ฉึ่งๆโปะ ชึ้งๆฉึ่ง ปะโลง ปะโลง ปะโลง โป่งฉึ่ง
เพลง รถแห่รถยู้ [ป๊ะโล๊งโป๊งฉึ่ง]
เพลง ป๊ะโล๊งโป๊งฉึ่ง - น้อง ทิวเทน
เพลง รถแห่รถยู้ [ป๊ะโล๊งโป๊งฉึ่ง]

Mv เพลง รถแห่รถยู้ [ป๊ะโล๊งโป๊งฉึ่ง]- น้อง ทิวเทน