รวมเพลง บ่าววี่

เนื้อเพลง ดอกฟ้าดอกหญ้า – บ่าววี

Home / เนื้อเพลงลูกทุ่ง / เนื้อเพลง ดอกฟ้าดอกหญ้า – บ่าววี

เนื้อเพลง ดอกฟ้าดอกหญ้า – บ่าววี

เธอนั้นเป็นดอกฟ้า ฉันนั้นเป็นดอกหญ้า
ไม่ควรดึงเธอมาข้างกาย ฉันก็ยังจะรัก
รักเธอไม่เสื่อมคลาย ตราบจนลมหายใจสุดท้าย
ก็ยังรักเธอ ชีวิตกลางแดดฝน

ทนหลาย คำติฉิน
ดั่งดอกไม้ริมดิน ไร้สิ้นร่มไม้ชายคา
เธอเหลียวมองที่ฉัน เธอนั้นดังดอกฟ้า
ได้เพียงแค่มองตา ทุกวันฉันก็ภูมิใจ

อยากจะเดินร่วมทางสร้างฝัน บทสุดท้ายก็ต้องจากกัน
อยากให้เขานั้นรักเธอนั้น เหมือนที่ฉันรักมา

เธอนั้นเป็นดอกฟ้า ฉันนั้นเป็นดอกหญ้า
ไม่ควรดึงเธอมาข้างกาย ฉันก็ยังจะรัก
รักเธอไม่เสื่อมคลาย ตราบจนลมหายใจสุดท้าย
ก็ยังรักเธอ ชีวิตกลางแดดฝน

ทนหลาย คำติฉิน
ดั่งดอกไม้ริมดิน ไร้สิ้นร่มไม้ชายคา
เธอเหลียวมองที่ฉัน เธอนั้นดังดอกฟ้า
ได้เพียงแค่มองตา ทุกวันฉันก็ภูมิใจ

เพียงแค่ใจได้รัก เพียงแค่ใจได้ชม
ก็ดีถมไป คนอย่างฉันนั้นมันด้อยค่า
เธอเหลียวมองที่ฉัน เธอนั้นดังดอกฟ้า
ได้เพียงแค่มองตา ทุกวันฉันก็ภูมิใจ

อยากจะเดินร่วมทางสร้างฝัน บทสุดท้ายก็ต้องจากกัน
อยากให้เขานั้นรักเธอนั้น เหมือนที่ฉันรักมา

เธอนั้นเป็นดอกฟ้า ฉันนั้นเป็นดอกหญ้า
ไม่ควรดึงเธอมาข้างกาย ฉันก็ยังจะรัก
รักเธอไม่เสื่อมคลาย ตราบจนลมหายใจสุดท้าย
ก็ยังรักเธอ ชีวิตกลางแดดฝน

ทนหลาย คำติฉิน
ดั่งดอกไม้ริมดิน ไร้สิ้นร่มไม้ชายคา
เธอเหลียวมองที่ฉัน เธอนั้นดังดอกฟ้า
ได้เพียงแค่มองตา ทุกวันฉันก็ภูมิใจ

เธอนั้นเป็นดอกฟ้า ฉันนั้นเป็นดอกหญ้า
ไม่ควรดึงเธอมาข้างกาย ฉันก็ยังจะรัก
รักเธอไม่เสื่อมคลาย ตราบจนลมหายใจสุดท้าย
ก็ยังรักเธอ ชีวิตกลางแดดฝน

ทนหลาย คำติฉิน
ดั่งดอกไม้ริมดิน ไร้สิ้นร่มไม้ชายคา
เธอเหลียวมองที่ฉัน เธอนั้นดังดอกฟ้า
ได้เพียงแค่มองตา ทุกวันฉันก็ภูมิใจ

Mv เพลง ดอกฟ้าดอกหญ้า – บ่าววี