ถวายพระพรวันพ่อ
ลอยกระทงออนไลน์

เนื้อเพลงวันขึ้นปีใหม่

เนื้อเพลงออนไลน์เพลงวันขึ้นปีใหม่ เนื้อเพลงวันปีใหม่ ไทย รวมทุกบทเพลงวันเทศกาล สำคัญ วันขึ้นปีใหม่ Happy New Year ทั้งเนื้อเพลงใหม่ - เนื้อเพลงเก่า

เนื้อเพลงวันขึ้นปีใหม่

คลิกดู : เนื้อเพลงวันขึ้นปีใหม่ทั้งหมด

ประวัติวันขึ้นปีใหม่

วันขึ้นปีใหม่ ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของคำว่า ปี หมายถึง เวลาชั่วโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ครั้งหนึ่งราว 365 วัน และ เวลา 12 เดือนตามสุริยคติ ...

คลิกดู : เนื้อเพลงวันขึ้นปีใหม่ทั้งหมด

ฟังวิทยุออนไลน์